"Podnikání je jistou formou kreativity. I tu práci, kterou nemusíte, se snažte brát nikoli jako trest, ale jako zábavu," říkají majitelé společnosti Barvy Framar, které dělí rozdíl dvou generací, ale spojuje tradice rodinné firmy, která sahá až do Rakouska-Uherska a její barvy používali takoví umělci jako Lada, Tichý nebo Hoffmann. O její bohaté historii se podělí vnuk zakladatele Františka Jiří Martínek, který po Sametové revoluci podnik privatizoval, a jeho vnučka Edit Bílková Martínková, která se v současné době začíná podílet na vedení rodinné firmy coby zástupce 5. generace rodu Martínků.

Podcast s úpěšnými podnikateli, členy rodiny Český Goodwill, o jejich podnikání i životě. O tom, jaké bylo dostat se od píky až na vrchol. Moderuje Lenka Hlavatá, managing partner poradenské skupiny HPCG.

Share | Download